המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית