המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית