המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית