המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית