האביטוס - מרכז לקיימות עירונית בגן הבוטני - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית