דיאלוג אדם סביבה ומדע - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית