דיאלוג אדם סביבה ומדע | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית