גינות קהילה בישראל | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית