במקום - מתכננים למען זכויות תכנון - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית