ארגון הביומימיקרי הישראלי | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית