ארגון הביומימיקרי הישראלי - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית