איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית