איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית