איגוד מנהלי היחידות והאיגודים לאיכות הסביבה בישראל | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית