אזרחים למען אוויר נקי - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית