אדם טבע ודין - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית