אדם טבע ודין | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית