אגודת הגליל למחקר ושירותי בריאות | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית