אגודת הגליל למחקר ושירותי בריאות - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית