גופים ציבוריים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית