גופים ציבוריים | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית