עמק המעיינות | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית