מליאת רשות הטבע והגנים | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית