מג'ד אל כרום | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית