וועדת תיאום להסדרת הנטיעות לצרכי שמירת הקרקע ("נטיעות חקלאיות") | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית