ועדת היגוי של הסקר הסביבתי האסטרטגי של משרד האנרגיה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית