וועדת ההיגוי של הניטור הלאומי בים התיכון | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית