וועדה מיוחדת לתכנון ולבנייה - כסיף | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית