וועדה מיוחדת לתכנון ולבנייה - גולן | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית