הקרן לשמירה על שטחים פתוחים | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית