הקרן לשמירת הניקיון | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית