הערבה התיכונה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית