הוועדה למתן היתרי הזרמה והטלה לים | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית