הוועדה הבין משרדית להפחתת פליטות גזי חממה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית