הגליל התחתון | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית