הגליל העליון | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית