ביר אל מכסור | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית