בועיינה נוג'דאת | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית