בוסתאן אל מרג' | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית