באקה אל ג'רביה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית