שבלי-אום אל ג'נם - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית