פקיעין (בוקייעה) - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית