עמק המעיינות - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית