מליאת רשות הטבע והגנים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית