מנהלת היערכות לשינוי אקלים | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית