מינהלת היערכות לשינוי אקלים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית