מודיעין עלית - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית