מגילות ים המלח - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית