מג'ד אל כרום - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית