כעביה טבאש-חג'אג'רה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית