כעביה טבאש-חג'אג'רה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית