חצור הגלילית - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית