ועדת תיאום להסדרת הנטיעות לצרכי שמירת הקרקע ("נטיעות חקלאיות") - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית