וועדה מיוחדת לתכנון ולבנייה - חריש - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית