וועדה מיוחדת לתכנון ולבנייה - חריש | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית