הקרן לשמירה על שטחים פתוחים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית