הערבה התיכונה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית