הועדה למתן היתרי הזרמה והטלה לים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית