הוועדה לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות (ות"ל) | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית