הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש״פ) - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית