הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש״פ) | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית