הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו״ף) - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית