הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו״ף) | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית